Aktuálně

CRo Olomouc logo

POZORNĚ SLEDUJTE VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU OLOMOUC.

O prázdninách připravujeme reportážní seriál rozhlasových vycházek, který vám přiblíží místa spojená s olomouckými Přemyslovci a jejich dobou a přestaví nejvýznamnější osobnosti tohoto rodu.